Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Accés restringit
Idioma del web:
Català Español English
Grau en infermeria > Objectius
Objectius del Grau d'Infermeria

El títol de Grau d'infermeria formarà infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitació suficient per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes de les famílies i la comunitat (Aneca, 2005).

Així mateix, han de saber oferir estratègies de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, així com la realització d'activitats que contribueixin al restabliment de la malaltia o de les cures necessàries per oferir una mort digna. Dins de l'entorn del sistema de salut, la infermera comparteix amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació per garantir un sistema de salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en diferents situacions de la seva vida quotidiana, la promoció de la salut, la prevenció de malalties i les cures de les persones malaltes o amb discapacitat. Dins del marc de l'EEES, aquestes capacitacions professionals, s'han d'adquirir durant el cicle formatiu a partir de títols definits en base a competències i en les quals s'atorga més protagonisme als estudiants i una major responsabilitat en els seus processos d'aprenentatge.

Els objectius generals del títol han de respondre a aquestes característiques professionals i, d'aquesta manera, els estudiants d'infermeria, en finalitzar els seus estudis de Grau, i d'acord amb l'essència de la professió, els Descriptors de Dublín i d'acord amb el Marco español de Calificaciones para la Educación Superior (MECES) (Unió Europea, 2008), seran capaços de:
 
1.      Demostrar que posseeixen i comprenen els coneixements amplis de la ciència infermera, així com coneixements de ciències de la salut, humanes i socials, per donar resposta a les necessitats i expectatives de la salut de les persones, famílies, grups i comunitat.
2.      Aplicar els coneixements i habilitats adquirides en les matèries específiques d'infermeria per analitzar i donar respostes, fonamentades i sòlidament argumentades, a les situacions de salut / malaltia de les persones, famílies i / o de la comunitat en totes les etapes del cicle vital garantint la continuïtat dels serveis amb l'equip de salut.
3.      Recollir i interpretar les dades procedents dels problemes de salut / malaltia de les persones, famílies i / o de la comunitat, amb la finalitat de valorar-los des d'una perspectiva integral (biològica, psicològica i sociocultural) i desenvolupar conjuntament amb ells les estratègies per resoldre'ls mitjançant un procés de cures infermer.
4.      Transmetre idees innovadores i solucions als problemes de salut / malaltia a través de la investigació als professionals de l'àmbit de la salut.
5.      Desenvolupar les habilitats que li permetin assumir la responsabilitat de decidir, identificar i prioritzar les seves pròpies necessitats d'aprenentatge en analitzar les situacions de salut / malaltia des dels diferents punts de vista.

Informació d'interès
Directora de l'Escola:

Mercedes Abades
MAbades@santpau.cat

Coordinadora titulació:


Beatriz Campillo
BCampillo@santpau.cat

Coordinadora 1r. Curs:

Maria Serret
MSerret@santpau.cat

Coordinadora 2n. Curs:

Elvira Hernández
EHernandezMa@santpau.cat 

Coordinadora 3r. Curs:

Maria Teresa Ricart
MRicart@santpau.cat  

Coordinadora 4rt. Curs:

Eva Román
ERoman@santpau.cat

Coordinadora de mobilitat i intercanvis:

Montserrat Guillaumet
MGuillaumet@santpau.cat

Coordinadora Recerca:

Eva Román
ERoman@santpau.cat 

Coordinadora de Qualitat:


Rosalia Santesmases
RSantesmases@santpau.cat 


Coordinadores Màsters

Atenció d'infermeria a persones
amb problemes cardíacs:


Maria Teresa Ricart
MRicart@santpau.cat

Infermeria gerontològica i
geriàtrica:


Elvira Hernández
EHernandezMa@santpau.cat

Infermeria intensiva:

Antonio Torres
ATorresQ@santpau.cat
  

Infermeria oncològica:

Adelaida Ramos
ARamosF@santpau.cat

Infermeria psiquiàtrica i
salut mental:


Montserrat Sirvent
MSirvent@santpau.cat

Infermeria perioperatòria:

Beatriz Campillo
BCampillo@santpau.cat

Conductes addictives:
Prevenció i Intervenció Infermera 


Montserrat Sirvent
MSirvent@santpau.cat 

Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent

Maria Serret
MSerret@santpau.cat
 

Avís legal