Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Notícies
Tancament de l'EUI - Sant Pau per vacances de Setmana Santa
Amb motiu de les vacances de Setmana Santa, l'EUI - Sant Pau tancarà del 30 de març al 6 d'abril ambdós inclosos.

Futurs estudiants d'Infermeria
Sessions informatives grau en Infermeria 2015/16

Les persones que estiguin interessades en fer els estudis de grau en Infermeria en aquesta Escola, poden assistir a alguna de les sessions informatives que s’han programat i que es detallen a continuació:                  

              Sessió 1  -  7 de maig de 2015 a les 16h          
              Sessió 2  -  15 de maig de 2015 a les 12,30h
              Sessió 3  -  30 de juny de 2015 a les 11h

Per poder assistir cal fer reserva prèvia ja que les places són limitades.

Per a més informació:
Estudiants/Futurs estudiants/Jornades d'Orientació Universitàries
Estudiants/Futurs estudiants/Fullet informatiu Grau


Màsters
Sessions informatives 2015/16

El proper mes de maig es faran dues sessions informatives sobre els màsters que s'ofertaran a l'Escola pel proper curs acadèmic 2015/16. Per poder assistir cal fer reserva prèvia ja que les places són limitades.

           Sessió 1  -  12 de maig de 2015 a les 16h
           Sessió 2  -  22 de maig de 2015 a les 12,30h 

Per a més informació:
Estudiants/Futurs estudiants/Jornades d'orientació universitària
Estudiants/Futurs estudiants/Fullet informatiu de Màsters


Nova aplicació per als estudiants de l'EUI - Sant Pau
L'EUI - Sant Pau posa a disposició dels seus estudiants l'App Academic Mobile EUI - Sant Pau en la qual els estudiants poden consultar el seu expedient amb les seves qualificacions, així com informacions sobre temaris, documentació addicional de les assignatures i molt més. Aquesta aplicació és totalment gratuïtat i compatible amb mòbils Android i Apple.

Inserció laboral dels titulats de Grau d’Infermeria de l’EUI – Sant Pau

L’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau ha realitzat un estudi entre els alumnes de la promoció 2009-2013 en el qual es reflecteix de quina manera aquests graduats s’insereixen al mercat laboral després d’haver realitzat els seus estudis a Sant Pau. A continuació podreu veure les conclusions principals de l’estudi.

La situació laboral i el grau de satisfacció dels titulats i titulades de Grau d’infermeria de l’EUI‐ Sant Pau ens aporta informació molt valuosa sobre l’ajustament entre l’oferta i la demanda del mercat laboral i alhora ens permet disposar d’indicadors sobre la qualitat de la formació, a partir de la perspectiva del mercat laboral.

El darrer estudi, presenta els resultats d’una enquesta realitzada durant l’ultima setmana d’abril i primera de maig de 2014, a les persones titulades de la primera promoció de Grau d’Infermeria del 2013 (curs 2012‐2013) de l’EUI‐ Sant Pau.

Els resultats mostren que, el 94,4% dels titulats treballa a Catalunya, i el 5,5% fora d’Espanya. Prop del 40% de les persones graduades, ja tenien una feina abans d’acabar els estudis. Els contactes personals i les pràctiques durant la carrera són els medis principals per aconseguir la primera feina.

En referència al treball relacionat amb la professió infermera, s’observa que el 92% dels titulats hi treballa. D’aquests, el 61,5% ho fa a l’àmbit hospitalari, seguit dels centres sociosanitaris amb un 25,6%. Un 51,2% treballa al sector públic i el 48,7% treballa a l’àmbit privat.

Cal destacar, també, que a prop del 90% dels titulats, ha continuat estudiant després de graduar-se. Així, un 57,4% ha optat per cursar un màster mentre que un 25,9% ha seguit cursos de formació continuada. El 73 % de titulats que ha continuat els estudis ho fa a l’EUI- Sant Pau.

Pel que fa a la satisfacció amb els estudis cursats i amb l’EUI-Sant Pau, el 95,3% dels graduats tornarien a triar els mateixos estudis i el 86% ho faria a la mateixa escola. Quant a la formació, la valoració més alta l’obtenen: la formació pràctica amb un 65,1%, la relació amb el professorat, amb un 59% i la formació en competències transversals amb un 44,1%.

Finalment, la satisfacció general, és valorada amb un 3 (escala de 0-4) per un 69,7% i amb un 4, el 30,2% .

L’anàlisi de la situació laboral dels titulats és una important preocupació per tots els agents universitaris. La informació obtinguda és una eina fonamental que promou decisions com l’ajustament dels sistemes d’informació i orientació dels estudiants, dels propis ensenyaments impartits i de les mesures d’inserció laboral a curt – mitjà termini.


Accés per canvi d'estudis a Grau en Infermeria
Any 2015/16
Places: 12

El termini per poder realitzar la sol·licitud per canvi d'estudis a Grau en Infermeria restarà obert del dia 2 al 27 de març de 2015.

Podeu ampliar la informació a:

Gestió Acadèmica i Administrativa / Gestió de sol·licituds / Accés per canvi d'estudis

Accés per convalidació d'estudis estrangers a Grau en Infermeria
Any 2015/16
Places: 1

El termini per poder realitzar la sol·licitud de convalidació d'estudis estrangers a Grau en Infermeria restarà obert del dia 2 al 27 de març de 2015.

Podeu ampliar la informació a:

Gestió Acadèmica i Administrativa / Gestió de sol·licituds / Accés per convalidació d'estudis estrangers

Convocatòria Programa SICUE 2015-16
 El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) és un programa que facilita els intercanvis d'estudiants a nivell nacional. Aquest programa facilita el poder realitzar part dels estudis en una universitat diferent, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.
El període de sol·licitud per el Programa SICUE és del 20 de febrer al 28 de març de 2015.

El full de sol·licitud el podeu trobar al web de l'EUI, apartat "Gestió acadèmica i administrativa" / "Gestió de sol·licituds".

Cal lliurar-ho emplenat a la Coordinadora de Mobilitat i Intercanvis i posteriorment, signat per ella, a Secretaria

AVISO IMPORTANTE HOMOLOGACIÓN TÍTULOS EXTRANJEROS
Según nueva normativa del Ministerio, los expedientes tramitados y resueltos conforme el RD86/1987, del 16 de enero, tendrán que superar la prueba de conjunto como máximo en fecha 30 de septiembre de 2015, por lo que la próxima convocatoria que se realizará en nuestra escuela, en mayo del 2015, será la última a la que puedan acceder.

Para més información:
Gestió Acadèmica i Administrativa/Gestió de Sol·licituda

Proves conduents a la superació dels requisits formatius complementaris per a l'homologació de títols estrangers 2014/15

Als documents pdf adjunts podeu consultar les dates de les convocatòries per a les proves conduents a la superació dels requisits formatius complementaris per a l'homologació de títols estrangers d'aquest curs acadèmic 2014/15 així com el procediment a seguir per realitzar la matrícula.

La sol·licitud de matrícula la podeu obtenir al següent enllaç:

Gestió acadèmica i administrtiva / Gestió de sol·licituds


Premi a una estudiant de l'EUI-Sant Pau. Projecte Art Jove
L’estudiant, de primer curs graduada en Belles Arts, Isabel Barios,ha estat guanyadora de la beca ART JOVE, en la modalitat de « Projectes d’educació » dins la convocatòria Art Jove 2015.

Aquesta convocatòria la presenta, de manera anual, l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar projectes en el marc de la Sala d’Art Jove.

El projecte becat, “Maniobres d’evasió”, proposa un estudi espacial i social del Centre d’Atenció Primària (CAP). Planteja la intervenció artística com una eina de mediació en els contexts sanitaris. Pretén analitzar els espais i les relacions que s’hi estableixen així com també qüestionar les seves virtuts i les seves mancances. Les Maniobres d’Evasió, resultants d’aquesta cerca, esdevindran dispositius encarregats de tornat a connectar el CAP amb la seva definició original.

"Maniobres d’Evasió"s'emmarca en la col•laboració entre ACVic Centre d'Arts Contemporànies de Vic i Sala d'Art Jove durant l'any 2015.

Activitats d'extensió - EUI Sant Pau
Any acadèmic 2014/15
Al document adjunt podeu consultar les activitats obertes que realitza l'EUI Sant Pau durant el curs 2014/15.

Per ampliar la informació us podeu dirigir al següent enllaç:

Estudis/Activitats d'extensió

Pagament matrícula Grau en Infermeria i Màsters 2014/15
S'informa als estudiants de l'EUI que els dies per efectuar el pagament de l'abonaré per finestreta de "la Caixa" són:

                              Dimarts i dijous 
                              Horari: consultar a l'oficina

Cas que es compleixi el termini dels 7 dies per l'abonament preguem en ho comuniqueu al correu electrònic: secretariaeui@santpau.cat per solucionar-ho.
 
El pagament també es pot fer per les altres 3 opcions publicades.

Aplicació de la Llei antitabac al Recinte de Sant Pau
Llei 42/2010 de 30 de novembre en contra del tabaquisme
El recinte de Sant Pau és un espai cultural, universitari, de recerca i sanitari.

Respecteu les àrees sense fum i apagueu les cigarretes en els cendrers que trobareu degudament senyalitzats segons plànol adjunt.
Per què Sant Pau?
Per què l'Escola de Sant Pau?
Novetats
Tancament de l'EUI - Sant Pau per vacances de Setmana Santa

Premi a una estudiant de l'EUI-Sant Pau. Projecte Art Jove

Benvinguda

Contacte i localització
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA
 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 C/ Sant Antoni Maria Claret, 167
 08025 BARCELONA
Tel.: 93.553.76.93
Fax:  93.553.76.94
www.santpau.cat/eui

Informació i Atenció a l'estudiantat
Horaris: d'11 h a 14.30 h (dl. a dj.)
              i d'11 h a 13.30 h (dv.)
              Excepte agost, vacances de
              Nadal i Setmana Santa

   - Presencial:
     als punts d'informació de l'EUI

   - Telefònica:
     Tel. 93.553.77.77 / 93.553.77.78

   - Correu electrònic
      A/e: seui@santpau.cat


Informació de matrícules:
 - Correu electrònic
      A/e: secretariaeui@santpau.cat 


- Localització: Accedir al plànol
Centres de Pràctiques
Centres intrahospitalaris
Centres extrahospitalaris
Accessos directes
Identificació usuaris
 - Obtenció/canvi usuari: NIA i/o paraula de pas per accedir al Campus EUI-SP
 - Obtenció paraula de pas per accedir al correu institucional UAB
Grau en Infermeria
 - Aula Virtual EUI - Sant Pau
 - Campus EUI - Sant Pau
 - Consulta dia de matrícula (no activat)
 - Mobilitat i intercanvi
Màsters propis
 - Registre online(no activat)
 - Preinscripció online (no activada)
 - Automatrícula (no activat)
Homologació títols estrangers
Suggeriments i reclamacions
Directori
Logotip de centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona

Avís legal