Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Notícies
Preinscripció Màsters Propis 2015/16
 
Termini de preinscripció: del 25 de maig a les 16 h fins al 10 de juliol a les 23:59

Per a més informació:
Informació acadèmica/Acces Estudis Propis
Estudiants/Futurs estudiants/Fullet informatiu de Màsters

Resolució d'accés per canvi d'estudis
Grau en Infermeria 2015/16
Seguint l'enllç indicat més avall, trobareu la resolució d'accés per canvi d'estudis.

Gestió acadèmica i administrativa/Resolucions i altres informacions

Procediment tràmits alumnes que finalitzen estudis
Grau en Infermeria 2014/15
 
Els estudiants que finalitzeu els estudis de Grau en Infermeria, podeu iniciar ja els tràmits relacionats amb la finalització.

Per a més informació: 
Gestió Acadèmica i Administrativa/Gestió de sol·licituds

Futurs estudiants d'Infermeria
Sessions informatives grau en Infermeria 2015/16

Les persones que estiguin interessades en fer els estudis de grau en Infermeria en aquesta Escola, poden assistir a alguna de les sessions informatives que s’han programat i que es detallen a continuació:                  

              Sessió 1  -  7 de maig de 2015 a les 16h          
              Sessió 2  -  15 de maig de 2015 a les 12,30h
              Sessió 3  -  30 de juny de 2015 a les 11h

Per poder assistir cal fer reserva prèvia ja que les places són limitades.

Per a més informació:
Estudiants/Futurs estudiants/Jornades d'Orientació Universitàries
Estudiants/Futurs estudiants/Fullet informatiu Grau


Finançament directe estudiants EUI - Sant Pau
Préstecs sense interessos
 
"La Caixa" ofereix préstecs sense interessos als estudiants de l'EUI - Sant Pau.

Per a més informació: 
Gestió acadèmica i administrativa/Resolucions i altres informacions

Resolució Beques de Règim General 2014/15
 
S'ha publicat la resolució definitiva de les beques de Règim General 2014-15.

Per a més informació:
Gestió Acadèmica i Administrativa/Ajuts i Beques

Premi Extraordinari de Doctorat
La professora de l'EUI-Sant Pau, M.Antonia Martínez Momblan ha estat guardonada amb el Premi Extraordinari de doctorat en el curs 2013-14, per la Universitat de Barcelona, dins el programa “Ciències infermeres”. La tesi doctoral titulada Impacto de un programa educativo para el paciente con Síndrome de Cushing: Estudio Multicentrico va ser dirigida per les doctores Dra. I .Úbeda, Dra. S.Webb i Dra. E. Resmini i va obtenir la qualificació d'excel·lent cum laude.

La tesi avalua l'eficàcia d'un programa educatiu infermer en pacients amb síndrome de Cushing per la millora de la qualitat de vida, dels paràmetres clínics, del nivell de dolor, de l'activitat física, dels patrons de descans així com de l'ús dels recursos sanitaris. El treball demostra la utilitat de la intervenció infermera en els pacients que pateixen la síndrome de Cushing i la idoneïtat de la intervenció en les modificacions dels factors de risc i la millora de la qualitat de vida en el grup de pacients amb malalties rares.


Nova aplicació per als estudiants de l'EUI - Sant Pau
L'EUI - Sant Pau posa a disposició dels seus estudiants l'App Academic Mobile EUI - Sant Pau en la qual els estudiants poden consultar el seu expedient amb les seves qualificacions, així com informacions sobre temaris, documentació addicional de les assignatures i molt més. Aquesta aplicació és totalment gratuïtat i compatible amb mòbils Android i Apple.

AVISO IMPORTANTE HOMOLOGACIÓN TÍTULOS EXTRANJEROS
 

Según la nueva normativa del Ministerio, los expedientes tramitados y resueltos conforme al RD86/1987, del 16 de enero, tendrán que superar la prueba de conjunto como máximo en fecha 30 de septiembre de 2015, por lo que la próxima convocatoria que se realizará en nuestra escuela, en mayo del 2015, será la última a la que puedan acceder.

Para más información:
Gestió Acadèmica i Administrativa/Gestió de Sol·licituds


Inserció laboral dels titulats de Grau d’Infermeria de l’EUI – Sant Pau

L’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau ha realitzat un estudi entre els alumnes de la promoció 2009-2013 en el qual es reflecteix de quina manera aquests graduats s’insereixen al mercat laboral després d’haver realitzat els seus estudis a Sant Pau. A continuació podreu veure les conclusions principals de l’estudi.

La situació laboral i el grau de satisfacció dels titulats i titulades de Grau d’infermeria de l’EUI‐ Sant Pau ens aporta informació molt valuosa sobre l’ajustament entre l’oferta i la demanda del mercat laboral i alhora ens permet disposar d’indicadors sobre la qualitat de la formació, a partir de la perspectiva del mercat laboral.

El darrer estudi, presenta els resultats d’una enquesta realitzada durant l’ultima setmana d’abril i primera de maig de 2014, a les persones titulades de la primera promoció de Grau d’Infermeria del 2013 (curs 2012‐2013) de l’EUI‐ Sant Pau.

Els resultats mostren que, el 94,4% dels titulats treballa a Catalunya, i el 5,5% fora d’Espanya. Prop del 40% de les persones graduades, ja tenien una feina abans d’acabar els estudis. Els contactes personals i les pràctiques durant la carrera són els medis principals per aconseguir la primera feina.

En referència al treball relacionat amb la professió infermera, s’observa que el 92% dels titulats hi treballa. D’aquests, el 61,5% ho fa a l’àmbit hospitalari, seguit dels centres sociosanitaris amb un 25,6%. Un 51,2% treballa al sector públic i el 48,7% treballa a l’àmbit privat.

Cal destacar, també, que a prop del 90% dels titulats, ha continuat estudiant després de graduar-se. Així, un 57,4% ha optat per cursar un màster mentre que un 25,9% ha seguit cursos de formació continuada. El 73 % de titulats que ha continuat els estudis ho fa a l’EUI- Sant Pau.

Pel que fa a la satisfacció amb els estudis cursats i amb l’EUI-Sant Pau, el 95,3% dels graduats tornarien a triar els mateixos estudis i el 86% ho faria a la mateixa escola. Quant a la formació, la valoració més alta l’obtenen: la formació pràctica amb un 65,1%, la relació amb el professorat, amb un 59% i la formació en competències transversals amb un 44,1%.

Finalment, la satisfacció general, és valorada amb un 3 (escala de 0-4) per un 69,7% i amb un 4, el 30,2% .

L’anàlisi de la situació laboral dels titulats és una important preocupació per tots els agents universitaris. La informació obtinguda és una eina fonamental que promou decisions com l’ajustament dels sistemes d’informació i orientació dels estudiants, dels propis ensenyaments impartits i de les mesures d’inserció laboral a curt – mitjà termini.


Premi a una estudiant de l'EUI-Sant Pau. Projecte Art Jove
L’estudiant, de primer curs graduada en Belles Arts, Isabel Barios,ha estat guanyadora de la beca ART JOVE, en la modalitat de « Projectes d’educació » dins la convocatòria Art Jove 2015.

Aquesta convocatòria la presenta, de manera anual, l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar projectes en el marc de la Sala d’Art Jove.

El projecte becat, “Maniobres d’evasió”, proposa un estudi espacial i social del Centre d’Atenció Primària (CAP). Planteja la intervenció artística com una eina de mediació en els contexts sanitaris. Pretén analitzar els espais i les relacions que s’hi estableixen així com també qüestionar les seves virtuts i les seves mancances. Les Maniobres d’Evasió, resultants d’aquesta cerca, esdevindran dispositius encarregats de tornat a connectar el CAP amb la seva definició original.

"Maniobres d’Evasió"s'emmarca en la col•laboració entre ACVic Centre d'Arts Contemporànies de Vic i Sala d'Art Jove durant l'any 2015.

Aplicació de la Llei antitabac al Recinte de Sant Pau
Llei 42/2010 de 30 de novembre en contra del tabaquisme
El recinte de Sant Pau és un espai cultural, universitari, de recerca i sanitari.

Respecteu les àrees sense fum i apagueu les cigarretes en els cendrers que trobareu degudament senyalitzats segons plànol adjunt.
Per què Sant Pau?
Per què l'Escola de Sant Pau?
Novetats
Memòries anuals de l'EUI - Sant Pau

Normativa genèrica de la UAB

Guies per als autors

Contacte i localització
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA
 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 C/ Sant Antoni Maria Claret, 167
 08025 BARCELONA
Tel.: 93.553.76.93
Fax:  93.553.76.94
www.santpau.cat/eui

Informació i Atenció a l'estudiantat
Horaris: d'11 h a 14.30 h (dl. a dj.)
              i d'11 h a 13.30 h (dv.)
              Excepte agost, vacances de
              Nadal i Setmana Santa

   - Presencial:
     als punts d'informació de l'EUI

   - Telefònica:
     Tel. 93.553.77.77 / 93.553.77.78

   - Correu electrònic
      A/e: seui@santpau.cat


Informació de matrícules:
 - Correu electrònic
      A/e: secretariaeui@santpau.cat 

Incidències tècniques:
 - Correu electrònic
      A/e: incidtecniques-eui@santpau.cat 
- Localització: Accedir al plànol
Centres de Pràctiques
Centres intrahospitalaris
Centres extrahospitalaris
Accessos directes
Identificació usuaris
 - Obtenció/canvi usuari: NIA i/o paraula de pas per accedir al Campus EUI-SP
 - Obtenció paraula de pas per accedir al correu institucional UAB
Grau en Infermeria
 - Aula Virtual EUI - Sant Pau
 - Campus EUI - Sant Pau
 - Consulta dia de matrícula (no activat)
 - Mobilitat i intercanvi
Màsters propis
 - Registre online
 - Preinscripció online
 - Automatrícula (no activat)
Homologació títols estrangers
Suggeriments i reclamacions
Directori
Logotip de centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona

Avís legal