Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Idioma del web:
Català Español English
Notícies
Acte de Graduació
V Promoció
El proper dimecres 28 de juny de 2017 a les 18 hores, se celebrarà, a la Sala d'Actes de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l'acte de graduació de la cinquena promoció de Graduats i Graduades en Infermeria de l'EUI - Sant Pau.

Seguint l'enllaç, podeu consultar el protocol de l'acte de graduació.

Acreditació de caràcter econòmic
Beques de Règim General 2017/18
 
L’AGAUR ha obert la convocatòria per sol·licitar l’acreditació de caràcter econòmic a l’efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional el curs 2017-2018. La convocatòria estarà oberta del 16 de juny al 16 d’octubre. A diferència del curs passat, aquest termini permet obtenir-la a temps, per a l'inici de la matrícula.

Una de les novetats d'aquesta convocatòria afecta a les dades fiscals que es tindran en compte per calcular l'acreditació. Enguany es tindran en compte les dades fiscals de l'any 2015, i no les del 2016 tal i com tocaria. Són les mateixes dades que es van fer servir per l'acreditació del 16/17.

Com sempre, els estudiants que disposin d'una credencial de becari de la convocatòria general del curs 2016-2017 no han de sol·licitar l'acreditació del 17/18.

Per últim recordar que aquesta acreditació no substitueix el procediment de sol·licitud de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, per tant és imprescindible que a banda de l’acreditació l’estudiant sol·liciti la beca.

Seguint l'enllaç que trobareu a continuació, podreu accedir a l'espai del web de l'Agaur des d'on es pot sol·licitar l'acreditació de caràcter econòmic.

Reducció excepcional dels preus dels màsters
Any acadèmic 2017/18

D'acord amb la resolució del Consell Social de la UAB, els preus dels màsters de l'EUI - Sant Pau experimentaran una reducció excepcional en el curs acadèmic 2017/18.

Tots els estudiants que es matriculin gaudiran dels preus reduïts excepcionals, que són els que es detallen a continuació:
  • Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent    3.800 €   3.120 €  
  • Infermeria Gerontològica i Geriàtrica             3.800 €   3.120 € 
  • Infermeria Intensiva                                    4.200 €   3.300 €   
  • Infermeria Oncològica                                  3.800 €   3.120 €
  • Infermeria Perioperatòria                             4.200 €   3.300 €
  • Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental             3.800 €   3.120 €    

Nota: el període per formalitzar la matrícula serà del 14 al 24 de juliol de 2017.


Preinscripció Màsters
Any acadèmic 2017/18
L'aplicació per realitzar la preinscripció online als màsters que ofereix l'EUI - Sant Pau per al curs 2017/18 estarà activa des del dia 22/05/2017 (a les 09:00h) fins al dia 05/07/2017 (a les 23:59h).


Fullets informatius 2017/18
Grau en Infermeria i Màsters Propis
Seguint l'enllaç que trobareu a continuació, podeu consultar els fullets informatius del Grau en Infermeria i dels màsters (títols propis UAB) que ofereix l'EUI - Sant Pau per al curs 2017/18.

Acreditació del Grau en Infermeria de l’EUI – Sant Pau
AQU - Catalunya

El Grau en Infermeria impartit a l’EUI – Sant es troba actualment en procés d’avaluació per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) per tal de renovar la seva acreditació oficial.

L’audiència pública de l’avaluació es realitzarà el dia 13 de febrer de 2017 a les 16:00h a les instal·lacions de l’EUI i és oberta perquè pugui assistir-hi qui ho desitgi. Us animem a fer-ho.

Podeu consultar el programa de la visita del Comitè d’Avaluació Externa de l’AQU seguint l’enllaç. 


Homologació de títols estrangers
Any acadèmic 2016/17

Les persones que han fet estudis universitaris d'infermeria a l'estranger i han obtingut, del MECE, una resolució d'homologació del seu títol condicionada a la superació de requisits formatius complementaris, podran fer-los en aquest centre.

Podeu consultar tota la informació referent als tràmits administratius i als programes de les matèries a través del següent document informatiu.

Nota:Segons la nova normativa del Ministeri, els expedients tramitats i resolts conforme al RD86/1987, del 16 de gener, hauran d'haver superar la prova de conjunt com a màxim en data 30 de setembre de 2017.

Aplicació de la Llei antitabac al Recinte de Sant Pau
Llei 42/2010 de 30 de novembre en contra del tabaquisme
 El recinte de Sant Pau és un espai cultural, universitari, de recerca i sanitari.
 
Respecteu les àrees sense fum i apagueu les cigarretes en els cendrers que trobareu degudament senyalitzats al plànol.
Per què Sant Pau?
Per què l'Escola de Sant Pau?
Novetats
Avaluació qualitativa

Publicacions

Resolucions de sol·licituds d'accés per canvi d'estudis i per convalidació d'estudis estrangers

Contacte i localització
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA
 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 C/ Sant Antoni Maria Claret, 167
 08025 BARCELONA
Tel.: 93.553.76.93
Fax:  93.553.76.94
www.santpau.cat/eui

Informació y Atenció a l'estudiantat
Horaris: d'11 h a 14.30 h (dl. a dj.)
              i d'11 h a 13.30 h (dv.)
              Excepte agost, vacances de
              Nadal i Setmana Santa

   - Presencial:
     als punts d'informació de l'EUI

   - Telefònica:
     Tel. 93.553.77.77 / 93.553.77.78

   - Correu electrònic
      A/e: seui@santpau.cat


Informació de matrícules:
 - Correu electrònic
      A/e: secretariaeui@santpau.cat 
Incidències tècniques:
 - Correu electrònic
      A/e: incidtecniques-eui@santpau.cat 
- Localització: Accedir al plànol
Centres de Pràctiques
Centres intrahospitalaris
Centres extrahospitalaris
Accessos directes
Identificació usuaris
 - Obtenció/canvi usuari: NIA i/o paraula de pas per accedir al Campus EUI-SP
 - Obtenció paraula de pas per accedir al correu institucional UAB
Grau en Infermeria
 - Aula Virtual EUI - Sant Pau
 - Campus EUI - Sant Pau
 - Automatrícula (no actiu)
 - Consulta dia de matrícula (no activat)
 - Mobilitat i intercanvi
Màsters propis
 - Registre online
 - Preinscripció online
 - Automatrícula (desactivat)
Homologació títols estrangers
Suggeriments i reclamacions
Directori
Accés restringit
Logotip de centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona

Avís legal