| Català | Español | English

Pàgina d'inici

Serveis de suport

Plataforma d’anàlisis cel·lulars i funcionalsLABORATORI DE CITOMETRIA DE FLUX


Tècnic responsable:
Marta Soler
E-mail: MSolerC@santpau.cat / citometria@santpau.cat

Funcions:

Citometria convencional:

En una mostra homogènia (línea cel·lular) o heterogènia (líquid biològic):
 • Detectar presència de proteïnes i en quines poblacions cel·lulars (marcadors cel·lulars).
 • Estudi de cascades de senyalització (cicle cel·lular, proliferació cel·lular, apoptosi, medició de calci intracel·lular).
 • Quantificació de l’eficiència de transfecció.
 • Canvis de fenotip. Presència relativa i absoluta.
 • Producció de mediadors.
 • Detecció de poblacions minoritàries.
Separador cel·lular:

Separar poblacions cel·lulars en condicions d'esterilitat:
 • Microarrays.
 • Western Blot.
 • Cultius cel·lulars.
 • RT PCR.
Equipament:
 • Citometria de flux convencional FACSCalibur (BD).
 • Citòmetre de flux convencional MACSQuant (Milteny Biotech).
 • Citòmetre de flux - cell sorter FACSAria (BD).
Ajuts:
Institut de Recerca de Sant Pau. "Citòmetre de flux amb separador: sistema d'anàlisi i separació cel·lular d'alt rendiment". IF06/3678-1. Cofinançament: FEDER.LABORATORI DE CULTIUS CEL·LULARS

Tècnic responsable:
Elena Serrano
E-mail: eserrano@santpau.cat

Funcions:
Posar a l’abast dels investigadors instal·lacions i equipaments adequats per treballar amb cultius cel·lulars en un laboratori de cultius BLS2.

Equipament:
 • 4 incubadors de CO².
 • 2 incubadors de hipòxia (2-21% O²).
 • 2 cabines de seguretat biològica IIA (BSL2).
 • 2 cabines d’hipòxia (BLS1).
 • Bany de cultius.
 • Microscopi invertit Olympus amb càmera de fotos en color d’alta resolució.
 • Centrífuga refrigerada.
 • Nevera de 4ºC i congelador de -20ºC.
 • Termodesinfectadora i autoclau.

Coordinador de les plataformes:
Elena Serrano
E-mail: eserrano@santpau.cat
Tel: 93 553 72 25


TARIFES 2016

FORM CIT FLUX

FORM CULTIUS BSL2


 

  

© 2002-2009 per Polymita Technologies. Tots els drets reservats.