| Català | Español | English

Pàgina d'inici

Serveis de suport

Àrea de gestió de l'Institut de Recerca

Coordinadora:
Hilda Herrero
E-mail: HHerrero@santpau.cat

Personal:

Unitat de control de gestió
Soraya González
Laura San Martín
Sandra Parera

Unitat econòmica-administrativa
Declan de la Fuente
Ana Espallargas
Núria García
Cristina Requena

Unitat RH
Rafael Fernández

Unitat de projectes
Fabiola Fernández
Eva José
Eva Rodríguez

Secretaria general
Amanda García
Rosa M. García
Magda Sanz


Funcions:
  • Gestió financera de l’empresa: comptabilitat i fiscalitat de la institució; elaboració, administració i control del pressupost; gestió i seguiment dels recursos econòmics i materials.
  • Gestió dels requisits establerts pels organismes públics atorgants d’ajudes i de les obligacions amb els òrgans de govern i entitats oficials, ja siguin d’àmbit autonòmic o estatal; vetlla del compliment de les normatives vigents econòmiques, fiscals, laborals i jurídiques i de les polítiques de gestió de la Direcció.
  • Administració i gestió de l’activitat pròpia de l'IIB Sant Pau, suport de gestió als grups de recerca en diversos aspectes: gestió de projectes, recursos humans, compres, facturació, seguiment i control econòmic dels projectes, aspectes generals administratius, gestió de diversos serveis (cursos, viatges, formació).
  • Disseny, elaboració, manteniment i explotació dels registres d'informació de les diferents unitats que componen l'Àrea de gestió per a necessitats pròpies de la institució o dels grups de recerca.

 

  

© 2002-2009 per Polymita Technologies. Tots els drets reservats.