| Català | Español | English

Pàgina d'inici

Serveis de suport

Centre d'Investigació del Medicament (CIM Sant Pau)

Coordinadora:
Rosa M. Antonijoan
rantonijoana@santpau.cat

Personal:
M. Rosa Ballester
Judit Claramunt
Susana Clos
Sonia Coma
Mª Ángeles Funes
Consuelo García
Ignasi Gich
Sandra Giménez
Ana Gomis
Mireia González
David Martínez
Joan Martínez
Maribel Martínez
Pura Martínez
Esteve Mercader
Sara Mora
Montserrat Puntes


Funcions:


Realització d’assaigs clínics amb medicaments i/o investigació clínica garantint el compliment dels requeriments metodològics, ètics i legals exigits pels estàndards internacionals de Bones Pràctiques Clíniques en tres vessants:
 • Assaigs clínics sense interès terapèutic per als participants (fase I, poblacions especials, investigació fisiopatològica, biomarcadors, proves de concepte).
 • Assaigs clínics en neuropsicofarmacologia.
 • Assaigs clínics en fases primerenques del desenvolupament terapèutic.
Equipament:

Per portar a terme aquestes funcions es diferencien tres àrees de treball:

Àrea assistencial:
 • Zona d’ingrés:
  • 24 llits distribuïts en 4 mòduls (assaigs en voluntaris sans i malalts).
  • 2 habitacions individuals per estudis relacionats amb el SNC.
 • Zona ambulatòria:
  • 4 gabinets per a la realització de proves complementàries, principalment relacionades amb el SNC.
  • 3 cabines per avaluar l’anomenat rendiment psicomotor.
Àrea de suport logístic:
 • Zona de descans per als participants en els assaigs clínics, dutxes, lavabos i cuina.
 • Zones de preparació, centrifugació i separació de mostres biològiques.
 • Zona freda.
 • Zona d’arxiu.
Àrea de gestió, administració i processament de dades:
 • Despatxos.
 • Zona per als monitors.
 • Equips informàtics (per portar a terme les activitats associades a un assaig clínic de naturalesa no experimental).
Coordinadora:
Rosa M. Antonijoan
E-mail: RAntonijoana@santpau.cat


Dossier CIM Sant Pau

 

  

© 2002-2009 per Polymita Technologies. Tots els drets reservats.