| Català | Español | English

Pàgina d'inici

Serveis de suport

Àrea de gestió de documentació d'assaigs clínics

Responsable:
Rosa M. Antonijoan
rantonijoana@santpau.cat

Coordinadora:
M. Teresa Mas
mmas@santpau.cat

Personal:
Pilar Matamoros
M. Àngels Piera


Funcions:
 • Controlar i gestionar tota la documentació associada als assaigs clínics actius en fase experimental a l’Hospital i l’expurgació de la documentació dels estudis tancats ubicats a l’arxiu extern.
 • Controlar i gestionar la documentació dels estudis tancats del CIM.
 • Mantenir i actualitzar la base de dades de l’ETC: gestió d’estudis clínics.
 • Trametre l’accés restringit a l’ETC dels monitors d’assaigs clínics.
 • Supervisar l’àrea de gestió i processament de dades
 • Coordinar la zona de monitors i investigadors i les agendes de les sales de reunions i monitorització d’estudis.
 • Donar suport logístic a la zona freda i al magatzem de material clínic vinculat als estudis en fase experimental.
 • Enviament de mostres biològiques als serveis centrals de laboratori.

Equipament:

Per portar a terme aquestes funcions s'han dissenyat els diferents espais:

 • Àrea administrativa i el despatx del cap d'àrea.
 • Àrea de gestió i processament de dades.
  Sales de reunions de monitorització dels assaigs clínics.
 • Arxiu de documentació.
 • Zona freda.

 

  

© 2002-2009 per Polymita Technologies. Tots els drets reservats.