| Català | Español | English

Pàgina d'inici

Serveis de suport

Unitat radioactiva

Coordinadora:
Montserrat Ribas
E-mail: MRibas@santpau.cat

Supervisor responsable:
Josep Julve
E-mail: jjulve@santpau.cat


Funcions:
 • La unitat radioactiva ofereix als grups de recerca la possibilitat de treballar amb isòtops radioactius en format no encapsulat en uns laboratoris de recerca específics i altament equipats. Aquests laboratoris estan habilitats per a la manipulació de material radioactiu amb unes òptimes mesures de seguretat i radioprotecció personal i ambiental.
 • Aquesta àrea disposa de l'autorització de funcionament corresponent per part del Consell de Seguretat Nuclear i està sotmesa als controls anuals efectuats per l’organisme regulador.
 • El personal responsable supervisa el compliment de les lleis, instruccions i reglaments establerts per l’organisme regulador.
 • La instal·lació radioactiva ofereix l’entorn adequat per realitzar els següents estudis:
  • Marcatge de proteïnes, lipoproteïnes i liposomes in vitro.
  • Proliferació i toxicitat cel·lular in vitro.
  • Marcatge in vitro d’àcids nucleïcs.
  • Tècniques d’immunoassaig.
  • Determinació d’activitats enzimàtiques amb substrats radioactius.
  • Anàlisi i separació de molècules marcades.
  • Efluxió de colesterol marcat in vitro.
  • Cinètica metabòlica in vivo.
Equipament:

La unitat radioactiva està dotada de:
 • 1 magatzem de material radioactiu.
 • 7 laboratoris per manipular material, un d’ells refrigerat.
 • 1 recinte de comptadors beta i gamma.
 • 1 sala d’abocament controlat de residus líquids radioactius.
 • Contenidors de residus radioactius líquids provinents de l’abocament controlat.
 • Accessoris de protecció radiològica (mampares i contenidors blindats, equips de protecció, etc.) per treballar adequadament.
 • Detectors de radiació i contaminació portàtils.
 • 1 rac ventilat per realitzar estudis in vivo.
 • 2 cabines d’extracció de gasos.
 • 1 cabina de flux laminar vertical per a cultius cel·lulars.
 • 1 incubador de CO2 per a cultius cel·lulars.

 

  

© 2002-2009 per Polymita Technologies. Tots els drets reservats.