| Català | Español | English

Pàgina d'inici

Serveis de suport

Servei d'experimentació animal

Coordinadora:
M. Antònia Rubio
arubioc@santpau.cat

Personal:

Assessora en benestar animal:
M. Antonia Rubio

Veterinari:
Eder Fredy Mateus

Personal tècnic i cuidador:
Margarita Domingo
Luis Garcia


Funcions:
 • Produeix en la pròpia instal·lació diferents soques de petit rosegador dirigides a la recerca i la docència.
 • Gestiona la compra i transport d’animals des dels centres subministradors o de cria tant nacionals com internacionals.
 • Rep i allotja els animals rebuts, i posteriorment els lliura als usuaris un cop passat el període de quarantena, si l’estat sanitari és el correcte.
 • Allotja i manté els animals d’experimentació tenint cura del seu benestar.
 • Realitza revisions periòdiques de l'estat dels rossegadors per part de l'expert en salut animal.
 • Realitza controls sanitaris 2 cops l'any.
 • Condiciona tot el material i l'espai mantenint la zona SPF (Space Pathogens Free) lliure de patògens.
 • Subministra les dietes dels animals segons el protocol experimental.
 • Dóna suport en les intervencions quirúrgiques, en l’anestèsia i l’eutanàsia dels animals.
 • Subministra el material de laboratori i recull les mostres.
 • Supervisa l’aparellament i el control de taps vaginals i fa el seguiment de les femelles prenyades i el deslletament.
 • Dóna assistència sanitària als animals.
 • Assessora l’expert en benestar animal.
 • Fa controls sanitaris periòdics amb sentinelles a totes les sales.
 • Manté els protocols de supervisió.
 • S’encarrega del programa higiènic i sanitari de les instal·lacions i equips.
 • Gestiona l’eliminació de residus.
 • Assisteix i es forma en relació amb tots els protocols que es desenvolupen a l’estabulari.
 • Assessora tots els usuaris en la redacció dels projectes d’investigació que impliquen l’ús d’animals.
Equipament:

Zona convencional:
 • 2 sales d’estabulació amb una capacitat màxima cadascuna per estabular 1.200 ratolins.
 • Sala d’estabulació amb una capacitat màxima per allotjar 200 rates.
 • Sala de quarantena.
 • Sala de rentat.
 • Magatzem net.
 • Magatzem convencional.
 • Quiròfan.
 • Equip d’eutanàsia amb CO2.
 • Sala de tractament.
 • Despatx.
 • Dutxa.
 • Lavabo.
Zona SPF:
 • Zona d'autoclau i rentat.
 • Zona d'estabulació i canvi.
 • Zona de treball.
 • Magatzem.
 • Pre vestuari.
 • Vestuari.
 • Dutxa d'aire.

 

  

© 2002-2009 per Polymita Technologies. Tots els drets reservats.