| Català | Español | English

Pàgina d'inici

Serveis de suport

Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC)

President:
Antonio López Pousa
alopezp@santpau.cat

Vicepresident:
Gerard Urrutia
GUrrutia@santpau.cat

Secretaria:
Milagros Alonso
MAlonsoMa@santpau.cat

Membres:
Ester Amado
Ester Bajo
Isabel Carbonell
Josep Corbella
Francesc Jané
Xavier León
Jordi Mancebo
Estela Moreno
Miguel Ortín
M. Virtudes Pacheco


Funcions:

El Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) de la Fundació de gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un òrgan independent que, d’acord a les disposicions legals que l’acrediten, té la missió de garantitzar la protecció dels drets, seguretat i benestar dels subjectes implicats en un assaig, així com donar una garantia pública d’aquesta protecció, revisant i aprovant el protocol, l’adequació de l’investigador, les instal·lacions i el material i mètodes a ser usats en l’obtenció i documentació del consentiment informat dels subjectes.

Les seves funcions específiques són:
 • Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals de:
  • Assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris
  • Estudis observacionals.
  • Estudis farmacogenètics i farmacodinàmics.
  • Estudis que avaluen procediments quirúrgics o tractaments psicològics.
  • Estudis que comporten procediments invasius o la utilització de dades de salut (HC, mostres biològiques).
 • Avaluar les esmenes rellevants als projectes aprovats pel CEIC.
 • Realitzar el seguiment d’assaigs clínics amb medicaments i les investigacions clíniques amb productes sanitaris.

REQUERIMENTS DEL CEIC 2013

 

  

© 2002-2009 per Polymita Technologies. Tots els drets reservats.