| Català | Español | English

Pàgina d'inici

Innovació

Presentació

Els sectors tecnològics relacionats amb la salut humana representen una part considerable del producte interior brut dels països més desenvolupats, i han contribuït significativament a l’augment en l’esperança i la qualitat de vida de la seva població.

Els hospitals ocupen una posició central en la cadena de valor sanitària i, per tant, tenen un rol principal en l’adopció i difusió d’innovacions tecnològiques. A més, els hospitals són una font abundant de coneixement científic de gran qualitat i alt valor afegit. No sempre el llenguatge clínic i científic estableix una comunicació fluïda amb el llenguatge tecnològic.

Els hospitals són el marc idoni per identificar necessitats sense satisfer i idees de millora per a la salut de la població i la pràctica mèdica dels seus professionals. Des de l’IIB Sant Pau es vol promoure la innovació, amb l’objectiu de ser capaços d’oferir solucions tecnològiques a aquestes necessitats i garantir la nostra excel·lència assistencial.

La innovació en Biomedicina és una prioritat estratègica per a l’IIB Sant Pau. Per això, l’any 2010 s’ha creat la Unitat d’Innovació, amb l’objectiu de fomentar entre el seu ampli equip de col·laboradors la cultura innovadora i emprenedora, i la transferència de coneixement cap al món empresarial.

Les funcions d’aquesta unitat són les següents:

 • Implementació d’un sistema de gestió de la innovació.
 • Difusió de la cultura innovadora.
 • Captació d’invencions.
 • Valorització de les oportunitats tecnològiques.
 • Gestió de la protecció de la invenció i de la propietat industrial de la institució.
 • Gestió del desenvolupament dels projectes d’innovació.
 • Transferència i comercialització de la innovació.
 • Patrocinis per a nous projectes.
 • Participació, representació i networking.
 • Formació i assessorament en innovació.
 • Gestionar convocatòries competitives de projectes d’innovació, dins els marcs nacional i europeu de finançament.
 • Desenvolupar les plataformes tecnològiques de l’entitat.
 • Gestió i acompanyament en tot el procés de la cadena de valor de la transferència, des de la concepció de la idea fins a la comercialització de la tecnologia.
 • Gestionar convocatorias competitivas de proyectos de innovación, dentro de los marcos nacional y europeo de financiación.
 • Desarrollar las plataformas tecnológicas de la entidad.

La Unitat de Transferència i Innovació de l'IIB Sant Pau forma part de la Xarxa ITEMAS (Red de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias), promoguda per l'Instituto de Salud Carlos III per facilitar la transmissió i transformació del coneixement científic, mèdic i assistencial, en l'àmbit de la innovació en tecnologies mèdiques i sanitàries.
 

 

  

© 2002-2009 per Polymita Technologies. Tots els drets reservats.